Smart Grids and high voltage engineering
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Elektrotechnik und Informationstechnik

0932-383X (ISSN)

Vol. 129 4 186-191

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1007/s00502-012-0024-1

Mer information

Senast uppdaterat

2023-10-05