Smart Grids and high voltage engineering
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2012

Författare

Stanislaw Gubanski

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik

Eletrotechnik and Informationtechnik

1613-7620 (ISSN)

Vol. 129 4 186-191

Styrkeområden

Energi

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07