Moving Past the Bridges of Silence: W. S. Merwin’s The Second Four Books of Poems
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Literary criticism -- no separate abstract.

Författare

Keith Comer

Centrum för fackspråk och kommunikation

Tohoku Studies in American Literature

0385-4841 (ISSN)

Vol. 34 12 pages-

Ämneskategorier

Kulturstudier

Litteraturvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08