Venice: 'We who are fluent find life is a foreign language'
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Literary essay -- no abstract.

Författare

Keith Comer

Chalmers, Institutionen för fackspråk och kommunikation - Chalmers Lindholmen

Rendezvous

0034-4400 (ISSN)

Vol. 27 2 123-131

Ämneskategorier

Litterär gestaltning

Litteraturvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08