Monitoring the Aggregation of Single Casein Micelles Using Fluorescence Microscopy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2011

Författare

Julie Bomholt

Kasper Moth-Poulsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Marianne Harboe

Anders Ola Karlson

Karsten Brun Qvist

Thomas Bjørnholm

Dimitrios Stamou

Langmuir

07437463 (ISSN) 15205827 (eISSN)

Vol. 27 3 866-869

Ämneskategorier

Fysikalisk kemi

Livsmedelsvetenskap

Styrkeområden

Energi

Materialvetenskap

DOI

10.1021/la1035163

Mer information

Senast uppdaterat

2018-05-17