Adaptive FEM with relaxation for a hyperbolic coefficient inverse problem
Preprint, 2012

Författare

Larisa Beilina

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Michael V. Klibanov

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2012:17

Mer information

Skapat

2017-10-07