Electron Transfer Through Butadiyne-Linked Porphyrin-Based Molecular Wires
Kapitel i bok, 2012

Författare

Bo Albinsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi

Harry Anderson

Multiporphyrin Arrays

Vol. null null 55-90

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Kemi

DOI

10.1201/b11621-3

ISBN

978-981-4316-60-6