On efficiency of combined Daubechies wavelets and statistical parameters applied in mammography
Preprint, 2012

Författare

Mohammad Asadzadeh

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Eliza Hashemi

Alice Kozakevicius

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2012:18

Mer information

Skapat

2017-10-06