On boundedness of higher velocity moments for the linear Boltzmann equation with diffuse boundary conditions
Preprint, 2012

Författare

Rolf Pettersson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Matematisk analys

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2012:19

Mer information

Skapat

2017-10-06