Detailed Numerical Analysis of X-ray Radiography in Sprays
Paper i proceeding, 2012

Författare

Mark Linne

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning

ICLASS 2012, 12th Triennial International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems

Ämneskategorier

Acceleratorfysik och instrumentering

Energiteknik

Styrkeområden

Transport

Energi