Applied systems biology - vanillin production in Saccharomyces cerevisiae
Övrigt konferensbidrag, 2012

Författare

T. Strucko

J. C. Eriksen

Jens B Nielsen

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Livsvetenskaper

U. H. Mortensen

FEBS Journal

1742-464X (ISSN) 1432-1033 (eISSN)

Vol. 279 Special Issue: SI Supplement: 1 525-525

Ämneskategorier

Kemiteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-08