Hat-Fed Reflector Antenna for Satellite Communication
Poster (konferens), 2012

Författare

Erik G Geterud

Chalmers, Signaler och system

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Antennsystem

T. Östling

Swedish Radio and Microwave Days 2012, AntennEMB2012, Stockholm, 4-8 March 2012

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06