Living societies as predators and prey
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Författare

Jonas Lindberg

Göteborgs universitet

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Ämneskategorier

Kulturgeografi

Mer information

Skapat

2017-10-07