Diagnosing the hydrodynamic characteristics of stormwater detention tanks using compartmental modelling
Övrigt konferensbidrag, 2004

stormwater

detention tank

CFD

compartmental modelling

Författare

Ketah Jansons

Åsa Adamsson

Chalmers, Institutionen för Vatten Miljö Transport, Vågor och hydraulik

T. Howes

Proceedings of the 6th International Urban Drainage Modelling Conference, 15-17 September 2004, Dresden, Germany

Ämneskategorier

Vattenteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06