Bayesian network and pest management: A case study of trap plants on locust population
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2010

Författare

Meysam Maleki Anvar

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

M.S. Khorram

Advances in Environmental Biology

1995-0756 (ISSN) 1998-1066 (eISSN)

Vol. 4 2 147-151

Ämneskategorier

Biologiska vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-07