Mätning av betongens elasticitetsmodul
Artikel i övriga tidskrifter, 2012

Vanligtvis bestäms betongens elasticitetsmodul i normer med standardmetod för tryckprovning av betong, vanligtvis cylindrar (höjd 300 mm och 150 mm diameter). Cylindrarna trycks och stukningens utveckling för utvärdering av elasticitetsmodulen mäts längs höjden på cylinderns ömse sidor. Emellertid finns det friktion mellan belastningsplattorna av stål och betongcylinderns ändytor. Friktionen hindrar cylinderns topp och botten att expandera, då cylindern tryckbelastas. Detta leder till utböjning av cylinderns sidor. På cylindern sidor mitt på dess höjd på ömse sidor används givare för vertikal stukningsmätning. På grund av cylindersidornas utböjning kommer den uppmätta stukningen att reduceras av böjningens töjning. Den totala stukningen blir då mindre än den skulle vara, om det inte fanns någon friktion och böjning av cylinderytorna.

mätning

elasticitetsmodul

Betong

Författare

Ralejs Tepfers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Bygg & Teknik

0281-658X (ISSN)

7/2012 33-35

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06