Evolution and Logic
Kapitel i bok, 2012

Författare

Jan Smith

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datavetenskap

P. Dybjer et al. (eds.), Epistemology versus Ontology. Logic, Epistemology, and the Unity of Science 27. Springer Science+Business Media Dordrecht 2012

129-138

Ämneskategorier

Evolutionsbiologi

Algebra och logik

Filosofi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Senast uppdaterat

2020-08-06