A posteriori error estimates for Fredholm integral equations of the first kind
Preprint, 2012

Författare

Nikolay Koshev

Larisa Beilina

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2012:21

Mer information

Skapat

2017-10-08