An adaptive finite element method for Fredholm integral equations of the first kind and its verification on experimental data
Preprint, 2012

Författare

Nikolay Koshev

Larisa Beilina

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2012:20

Mer information

Skapat

2017-10-08