Derivatization and characterization of cellulosic materials -Synthetic procedures towards sustainable reactions
Doktorsavhandling, 2012

KB, Kemigården 4, Chalmers University of Technology
Opponent: Professor Thomas Rosenau, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

Författare

Hanna de la Motte

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Organisk kemi

Styrkeområden

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Organisk kemi

ISBN

978-91-7385-781-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 3462

KB, Kemigården 4, Chalmers University of Technology

Opponent: Professor Thomas Rosenau, University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna

Mer information

Skapat

2017-10-06