Environmental Science Investigation using a virtual lab
Övrigt konferensbidrag, 2010

Författare

Thommy Eriksson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Göran Karlsson

Göteborgs universitet

Maria Sunnerstam

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Michael Axelsson

Göteborgs universitet

Cammy Huang-DeVoss

Paper presented at the Engineering Education for Sustainable Development 2010 conference (EESD’10), Göteborg

Ämneskategorier

Utbildningsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08