Economics of Technology.
Samlingsverk (redaktörskap), 1994

Economics

Technology

Redaktör

Ove Granstrand

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

0444817891

Mer information

Skapat

2017-10-06