Pirate Bay-bacillen: Tre spekulationer
Kapitel i bok, 2010

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Efter The Pirate Bay


9789188468253 (ISBN)

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Sociologi

Datorsystem

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

9789188468253

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12