Bodies without Bodhis
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Glänta

1104-5205 (ISSN)

2-3

Ämneskategorier

Filosofi

Idrottsvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07