Bodies without Bodhis
Artikel i övriga tidskrifter, 2009

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Glänta

1104-5205 (ISSN)

Ämneskategorier

Filosofi

Idrottsvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap