Lava, kött och memer: Manuel DeLandas flödande materia
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Ord & Bild

0030-4492 (ISSN)

Vol. 2008 5

Ämneskategorier

Filosofi

Sociologi

Övrig annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07