Bodies without Bodhis
Artikel i övrig tidskrift, 2009

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Eurozine

1684-4637 (ISSN)

Ämneskategorier

Filosofi

Idrottsvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07