Socialt entreprenörskap: ny sektor eller rebranding av ideellt arbete?
Kapitel i bok, 2008

Författare

Karl Palmås

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Entrepreneurship and Strategy

Perspektiv på förnyelse och entreprenörskap i offentlig verksamhet

245-257
91-89301-22-6 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Sociologi

Företagsekonomi

ISBN

91-89301-22-6

Mer information

Skapat

2017-10-07