The Race to European Eminence. Who are the coming Tele-Service Multinationals?
Samlingsverk (redaktörskap), 1994

Tele-Service

European

Eminence

Multinationals

Redaktör

Ove Granstrand

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

ISBN

0444819614

Mer information

Skapat

2017-10-06