Abstract Hacktivism: The making of a hacker culture
Bok, 2006

Författare

Karl Palmås

Göteborgs universitet

Otto Von Busch

Göteborgs universitet

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Idé- och lärdomshistoria

Data- och informationsvetenskap

Filosofi

HUMANIORA

Sociologi

Teknikhistoria

Övrig annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

9780955479625

Mer information

Skapat

2017-10-10