Hamnstadens flöden
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Karl Palmås

Göteborgs universitet

Ord & Bild

0030-4492 (ISSN)

Vol. 2007

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Filosofi

Sociologi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap