Hamnstadens flöden
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Författare

Karl Palmås

Göteborgs universitet

Ord & Bild

0030-4492 (ISSN)

Vol. 2007 2

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Filosofi

Sociologi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-10