Practical Strategies for Acquiring Life Cycle Inventory Data in the Electronics Industry
Rapport, 1999

environmental information system

life cycle inventory

Författare

Maria Erixon

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 1999:03

Mer information

Skapat

2017-10-06