Utforska med arkitektur. Transdisciplinaritet, arkitektonisk design och kunskapsproduktion
Kapitel i bok, 2006

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Utforskande arkitektur

271-293
91-975901-4-2 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Filosofi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

91-975901-4-2

Mer information

Skapat

2017-10-07