Progressiv bostadsarkitektur. Tendenser och strategier i europeiskt bostadsbyggande
Rapport, 2010

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures