Arkitektur som uttrycksform, arbetssätt och kunskapsfält
Rapport, 2008

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06