Miljörapporter som underlag till livscykelanalys
Rapport, 1997

livscykelanalys

livscykelinventering

miljöinformation

Författare

Maria Erixon

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Sara Ågren

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Rapport - CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys, Chalmers tekniska högskola: 1997:05

Mer information

Skapat

2017-10-06