Recension av 'Losing the Plot'
Artikel i övriga tidskrifter, 2006

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

5

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07