Recension av 'Learning from Manhattan'
Artikel i övrig tidskrift, 2005

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

8

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07