Recension av 'Massive Change'
Artikel i övriga tidskrifter, 2005

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Arkitektur

Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap

0004-2021 (ISSN)

6

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07