Recension av 'Bibliotek och arkitektur. Byggnader, rum, samlingar'
Artikel i övrig tidskrift, 2002

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

6

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07