Recension av 'Harvard Design School Guide to Shopping'
Artikel i övrig tidskrift, 2002

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

3

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07