Recension av 'The Socius of Architecture'
Artikel i övriga tidskrifter, 2000

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap

0004-2021 (ISSN)

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap