Recension av 'The Anaesthetics of Architecture'
Artikel i övrig tidskrift, 2000

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

1

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06