Recension av 'Ecstacity. Ingångar till en ny urbanism'
Artikel i övrig tidskrift, 1999

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

5

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Mer information

Skapat

2017-10-06