Recension av 'Vi byggde Göteborg'
Artikel i övriga tidskrifter, 1999

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap

0004-2021 (ISSN)

3-

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06