Mångtydiga rum - Där verkligheter möts
Kapitel i bok, 1998

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Rummet på rymmen

64-71
91-85460-60-5 (ISBN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

ISBN

91-85460-60-5

Mer information

Skapat

2017-10-06