Komplext, avspänt och väsentligt
Artikel i övrig tidskrift, 2001

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

7

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06