Stora ambitioner med anonymt uttryck
Artikel i övriga tidskrifter, 2000

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Arkitektur

0004-2021 (ISSN)

5

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-06