Mer plats åt folket
Artikel i övriga tidskrifter, 1999

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap

0004-2021 (ISSN)

Ämneskategorier

Arkitekturteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap