Tävlingar har format Göteborg
Artikel i övrig tidskrift, 1997

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Göteborgs-Tidningen

1402-8050 (ISSN)

2 mars

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-07