Våga bygg!
Artikel i övriga tidskrifter, 1996

Författare

Fredrik Nilsson

Chalmers, Sektionen för arkitektur

Göteborgs-Tidningen

1402-8050 (ISSN)

24 mars

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Arkitektur

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap