Laser-induced photoconductivity of ferromagnetic semiconductors
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Magnus Karlsteen

Chalmers, Forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik

Magnus Willander

Chalmers, Forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik

Olexander Semchuk

R Bila

Semicond.Phys.,Quant.Electronics & Optoelectronics

Vol. 7 1 26-30

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2018-01-24